post

Technical innovations and financial instruments for a circular economy

27 October 2015 – In the project ‘Technical innovations and financial instruments for a circular economy’, Trinomics has carried out for the Dutch Ministry of Environment an analysis of three sectors relevant for a circular economy. These are the plastics, electronical equipment and buildings sector. Three questions were examined in particular: 1) Which innovations are needed in this sector for a circular economy, 2) Which governmental instruments can provide the best incentives for such innovations, and 3) What are recommendations for an optimal application of these instruments, including the need for new instruments? The results of this study are used internally by the Ministry.

Client: Dutch Ministry of Infrastructure and Environment

Project timespan: February – May 2015

INTERNAL REPORT

post

The Conditions for a Successful Global Energy Transition

November 2015 – A successful global energy transition requires a negotiated global deal on fossil exit that also takes into account the interests of fossil exporting countries and companies, a reduction of the current giant global welfare gap and a focus on new ways of measuring and enjoying welfare beyond simple GDP measurement and consumerism. These are the core arguments of the book  Energie voor groene welvaart (‘Energy for green welfare’) that is now available from Aeneas Publishers. The book was written as a discussion piece for the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.

Read also the book reviews (in Dutch):

“Kort voor de jaarwisseling, en slechts twee weken na het
Klimaatverdrag van Parijs, kondigde Bangladesh de ambitieuze
bouw van nieuwe kolencentrales aan. Niemand wil Bangladesh
de kans op economische ontwikkeling ontzeggen, maar de
paradox van de energievoorziening ligt hier glashelder op tafel.
Over dat soort paradoxen gaat ‘Energie voor Groene Welvaart’.”

Albert Faber – Loskomen van vastgeroeste beelden, Milieu, March 2016

“Hoe moet het verder met de mondiale energievoorziening? En hoe bereiken we onze ambitie om – op termijn – groene welvaart op wereldschaal werkelijkheid te laten worden? Met het stellen van deze vragen geeft auteur Stephan Slingerland zijn visitekaartje af”

Paul Hofhuis – Groene welvaart op wereldschaal als einddoel, Internationale Spectator, May 2016

Posted in Niet gecategoriseerd
post

Beeft de grond onder de voeten van de Nederlandse gasrotonde?

26 October, 2015 – Together with TNO and HCSS, Trinomics is organising in 2015 meetings on the future of energy in the Netherlands. A first topic concerned the idea of the Dutch ‘Gas Roundabout’, that should secure income for the Dutch state from gas trade as a compensation for declining income from the depleting Groningen field. It is argued in this paper, that a more comprehensive fossil fuels strategy is needed in the Netherlands, including a strategy that includes build up, but also an exitstrategy for fossils. From the press release:

‘In een vandaag verschenen rapport pleiten TNO, HCSS en Trinomics voor een heldere overheidsvisie op de toekomst van aardgas in ons land. Een dergelijke visie geeft inhoud aan de slogan ‘gas als transitiebrandstof’. Immers, enkel wanneer er een duidelijke einddatum is voor de winning van aardgas in Nederland, de Gasrotonde een op– en afbouwstrategie kent, en helder is dat de resterende gasbaten daadwerkelijk worden besteed aan vergroening kan energietransitie op gedegen en verantwoorde wijze kracht bij worden gezet.’
Client: TNO
Project timespan: January – December 2015

Download: Policy briefing paper Gasrotonde