post

The Conditions for a Successful Global Energy Transition

November 2015 – A successful global energy transition requires a negotiated global deal on fossil exit that also takes into account the interests of fossil exporting countries and companies, a reduction of the current giant global welfare gap and a focus on new ways of measuring and enjoying welfare beyond simple GDP measurement and consumerism. These are the core arguments of the book  Energie voor groene welvaart (‘Energy for green welfare’) that is now available from Aeneas Publishers. The book was written as a discussion piece for the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency.

Read also the book reviews (in Dutch):

“Kort voor de jaarwisseling, en slechts twee weken na het
Klimaatverdrag van Parijs, kondigde Bangladesh de ambitieuze
bouw van nieuwe kolencentrales aan. Niemand wil Bangladesh
de kans op economische ontwikkeling ontzeggen, maar de
paradox van de energievoorziening ligt hier glashelder op tafel.
Over dat soort paradoxen gaat ‘Energie voor Groene Welvaart’.”

Albert Faber – Loskomen van vastgeroeste beelden, Milieu, March 2016

“Hoe moet het verder met de mondiale energievoorziening? En hoe bereiken we onze ambitie om – op termijn – groene welvaart op wereldschaal werkelijkheid te laten worden? Met het stellen van deze vragen geeft auteur Stephan Slingerland zijn visitekaartje af”

Paul Hofhuis – Groene welvaart op wereldschaal als einddoel, Internationale Spectator, May 2016

This entry was posted in Niet gecategoriseerd. Bookmark the permalink.