post

Beeft de grond onder de voeten van de Nederlandse gasrotonde?

26 October, 2015 – Together with TNO and HCSS, Trinomics is organising in 2015 meetings on the future of energy in the Netherlands. A first topic concerned the idea of the Dutch ‘Gas Roundabout’, that should secure income for the Dutch state from gas trade as a compensation for declining income from the depleting Groningen field. It is argued in this paper, that a more comprehensive fossil fuels strategy is needed in the Netherlands, including a strategy that includes build up, but also an exitstrategy for fossils. From the press release:

‘In een vandaag verschenen rapport pleiten TNO, HCSS en Trinomics voor een heldere overheidsvisie op de toekomst van aardgas in ons land. Een dergelijke visie geeft inhoud aan de slogan ‘gas als transitiebrandstof’. Immers, enkel wanneer er een duidelijke einddatum is voor de winning van aardgas in Nederland, de Gasrotonde een op– en afbouwstrategie kent, en helder is dat de resterende gasbaten daadwerkelijk worden besteed aan vergroening kan energietransitie op gedegen en verantwoorde wijze kracht bij worden gezet.’
Client: TNO
Project timespan: January – December 2015

Download: Policy briefing paper Gasrotonde