post

A Compromise for Nuclear Energy in the Netherlands

March 2022 – A new public debate on the role of nuclear energy in the Netherlands is coming up now that that the new Dutch government has announced to investigate options for two new nuclear power plants in the Netherlands. The war in the Ukraine contributes to the urgency of that debate. Therefore, SPA Sustainability proposes a compromise for nuclear energy in the Netherlands.

Clingendael Spectator (2018) Recycling the Dutch nuclear energy debate

ViWTa (2008) – Zoeken, vinden en winnen. Een analyse van de drijvende krachten achter de beschikbaarheid van energiedragers olie, gas, kolen en uranium. Download the report here.

Clingendael International Energy Programme (2006) – Uraniumwinning: voorzieningszekerheid, milieu- en gezondheidseffecten en relevantie voor Nederland

Rathenau Instituut (2004) – Het nucleaire landschap. Een verkenning van feiten en meningen over kernenergie